Volonterka Sinergije Selena Timotijević organizovala je Fokus grupu na temu UKLJUČI PAMET🧠/ISKLJUČI HEJT❌. Pet srednjoškolaca diskutovalo je na temu predrasude […]

Fokus grupa UKLJUČI PAMET/ISKLJUČI HEJT


📣Omladinski edukativni klub Sinergija održao je poslednja dva treninga na temu ljudska prava i diskriminacija. Predrasude i stereotipi, diskriminacija i […]

24. i 25. edukativni trening


📣Edukatori Sinergije održali su još dva edukativna treninga na temu ljudskih prava. Diskriminacija u porodici, predrasude i stereotipi i empatija […]

22. i 23. edukativni trening📣Omladinski edukativni klub Sinergija održao je još dva edukativna treninga na temu ljudska prava i diskriminacija. Učesnici ovih treninga imali […]

20. i 21. edukativni trening📣U proteklih nedelju dana održana su još dva edukativna treninga na temu ljudskih prava i diskriminacije. Na ovim treninzima učestvovalo […]

16. i 17. edukativni trening
Skupština Sinergije, razgovor o budućim aktivnostima 😊 #CARE#OAKFoundation#YMI#BeAManClub#meeting#covid19#futureplans

BMC sastanak


📣Protekle nedelje održan je 13. edukativni trening na temu ljudskih prava i diskriminacije. Glavne teme bile su diskriminacija u porodici […]

Trinaesti edukativni trening📣 U našim prostorijama u Kosovskoj Mitrovici nastavljamo edukaciju mladih o ljudskim pravima i o tome zašto su ona važna […]

Dvanaesti edukativni trening


📣 Pozorišna grupa BMK Kosovska Mitrovica je izvela 12. predstavu “Poremećeni”. Ono što karakteriše ovu predstavu je forum teatar gde […]

Pozorišna predstava ,,POREMEĆENI”


📣 „Šta su ljudska prava?“ i „Šta je diskriminacija?“ ― ovo su tek neke od tema kojima smo posvetili pažnju […]

Jedanaesti edukativni treningSa našim drugarima iz prištinske nevladine organizacije SIT koja radi sa mladima održali smo studijsku posetu i debatu na temu […]

Debata i studijska poseta


⚡️ Šta su to ekonomska, politička i socijalna prava i koliko se poštuju? ― Ovo je jedna od brojnih tema […]

Deseti edukativni trening


✅ „Kako nastaje mržnja?“ i „Šta je diskriminacija?“ samo su neke od tema koje smo obradili na najnovijem edukativnom treningu […]

Deveti edukativni trening