Trening za profesore i omladinske radnike
U sklopu projekta „Uključivanje muškaraca u promovisanje rodne ravnopravnosti i procene rodnih uloga na Kosovu“ sproveli smo trodnevni trening za omladinske […]

Trening za profesore i omladinske radnike

14466370_10210799725819739_1669308669_o
Naša omladinska organizacija je, u saradnji sa NVO Aktiv, Kancelarijom Erazmus plusa u K. Mitrovici i predstavnicima Univerziteta u K. […]

Erasmus plus informativna sesija