15. i 16. edukativni trening na temu ljudskih prava


Vredni edukatori naše omladinske organizacije sproveli su 15. i 16. edukativni trening na temu ljudskih prava, diskriminacije i stereotipa. 📢

U interaktivnoj atmosferi sa 15 mladih, mahom srednjoškolaca, naučili smo brojne korisne stvari i razgovarali o temama koje su mladima zaista bitne u svakodnevnom životu, a koje su povezane sa ljudskim pravima, u koja ubrajamo pravo na obrazovanje, na slobodu izražavanja, na jezik, na slobodu kretanja i druga prava.

#UNMIK #Sinergija #mladi #edukacija

Comments

comments