17. i 18. edukativni trening u okviru novog obrazovnog ciklusa za mlade


Sinergijini edukatori Filip Radovanović i Tijana Mihajlović održali su 17. i 18. edukativni trening u okviru novog obrazovnog ciklusa za mlade.

Razgovarali smo o rodno zasnovanom nasilju, prevenciji nasilja, rodnim ulogama u društvu i odgovornom ponašanju mladih ljudi, kao i o brojnim društvenim pitanjima s kojima se mladi u našem okruženju suočavaju.

Izuzetno smo zahvalni direktoru i nastavnom osoblju Ekonomsko-trgovinske škole Priština sa sedištem u Lapljem Selu na izvanrednoj saradnji.

Ovoj aktivnosti Sinergije podršku pružaju Populacioni fond Ujedinjenih nacija, CARE Balkans i OAK Foundation.

       

Comments

comments