Monthly Archives: Novembar 2017


Sinergijini edukatori su održali treći od 20 edukativnih treninga na temu ljudskih prava, prevencije nasilja, promocije rodne ravnopravnosti i odgovornog […]

Treći od dvadeset edukativnih treninga