Daily Archives: 04/12/2017


Sinergijini edukatori su održali peti od 20 edukativnih treninga na temu ljudskih prava, prevencije nasilja, promocije rodne ravnopravnosti i odgovornog […]

Peti od dvadeset edukativnih treninga