Aktivnosti

Lista aktivnosti koje smo sproveli


Definicija omladinskih radnika/ca:Omladinski/a radnik/ca (engl. youth worker) je stručno lice, angažovano u udruženjima civilnog društva / institucijama / lokalnoj samoupravi, […]

Ko su omladinski/e radnici/e?


Iako vlada uverenje da je omladinski rad novina na našim područjima, istorijski gledano, on je postojao još u 19. veku, […]

Omladinski rad – nekad i sad!


Sinergija je obeležila Dan ljudskih prava u okviru 16 dana aktivizma! Vredni edukatori naše omladinske organizacije Tijana Mihajlovic i Filip […]

Šesta edukacija o ljudskim pravimaZavirite u jedan običan dan u našoj omladinskoj organizaciji: druženje, timski rad i pozitivna atmosfera! Naša vizija je društvo u […]

Zimska foto-sesija u SinergijiSpoljni saradnik Sinergije Nikola Mihajlović održao je zanimljivu i interaktivnu radionicu povodom Svetskog dana volonterizma, gde smo razgovarali o prednostima […]

Svetski dan volonterizma
U saradnji sa IFMSA-Serbia LK Priština – KM, a uz podršku Zavoda za javno zdravlje, OEK Sinergija je organizovao javno […]

Svetski dan borbe protiv side


Naša Edukativna sekcija, u sastavu Filip Radovanović i Tijana Mihajlovic, održala je peti edukativni trening na temu ljudskih prava, diskriminacije […]

Peta edukacija o ljudskim pravima
Koliko znači 10 kilometara na čas brže ili sporije?! — Ovo je jedna od tema novog druženja u Sinergiji koje […]

NE BRŽE OD ŽIVOTA

Vredni omladinski radnici Sinergije, Filip Radovanović i Tijana Mihajlovic, održali su novi edukativni trening na temu ljudskih prava, diskriminacije i […]

Treća edukacija o ljudskim pravima


Naš posvećeni Kreativni tim prodiskutovao je o aktivnostima koje planiramo za 16 dana aktivizma. 📢 Ponosni smo na mlade članove/ce […]

Sastanak kreativnog tima