Debata


Sa našim drugarima iz prištinske nevladine organizacije SIT koja radi sa mladima održali smo studijsku posetu i debatu na temu […]

Debata i studijska poseta

Omladinska organizacija Sinergija održala je novu javnu debatu mladih i izabranih političkih predstavnika. Na ovaj način povezujemo mlade i donosioce […]

Javna debata u Leposaviću


Omladinska organizacija Sinergija održala je sedmu javnu debatu mladih i izabranih političkih predstavnika. Ovaj put je sa mladima diskutovao poslanik […]

Sedma javna debata


Omladinska organizacija Sinergija održala je šestu javnu debatu mladih i izabranih političkih predstavnika. Ovaj put su na pitanja mladih odgovarali […]

Šesta javna debataOmladinska organizacija Sinergija održala je petu javnu debatu mladih i izabranih političkih predstavnika. Ovaj put je na pitanja mladih odgovarao […]

Peta javna debata


Omladinska organizacija Sinergija održala je četvrtu javnu debatu mladih i izabranih predstavnika. Ovaj put su na pitanja mladih odgovarali predsedavajuća […]

Četvrta javna debata


Omladinska organizacija Sinergija održala je treću javnu debatu mladih i izabranih predstavnika. Treći odbornik koji je gostovao i odgovarao na […]

Treća javna debataOmladinska organizacija Sinergija održala je drugu javnu debatu mladih i izabranih predstavnika. Drugi odbornik koji je gostovao i odgovarao na […]

Druga javna debata


Sinergija je organizovala debatu u kojoj su učestvovali mladi iz Kosovske Mitrovice i okoline, predstavnici međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija. […]

Razgovor o tekućim problemima mladih