Treninzi


📣Omladinski edukativni klub Sinergija održao je poslednja dva treninga na temu ljudska prava i diskriminacija. Predrasude i stereotipi, diskriminacija i […]

24. i 25. edukativni trening


📣Edukatori Sinergije održali su još dva edukativna treninga na temu ljudskih prava. Diskriminacija u porodici, predrasude i stereotipi i empatija […]

22. i 23. edukativni trening


📣Omladinski edukativni klub Sinergija održao je još dva edukativna treninga na temu ljudska prava i diskriminacija. Učesnici ovih treninga imali […]

20. i 21. edukativni trening
📣U proteklih nedelju dana održana su još dva edukativna treninga na temu ljudskih prava i diskriminacije. Na ovim treninzima učestvovalo […]

16. i 17. edukativni trening
📣Protekle nedelje održan je 13. edukativni trening na temu ljudskih prava i diskriminacije. Glavne teme bile su diskriminacija u porodici […]

Trinaesti edukativni trening


📣 U našim prostorijama u Kosovskoj Mitrovici nastavljamo edukaciju mladih o ljudskim pravima i o tome zašto su ona važna […]

Dvanaesti edukativni trening


📣 „Šta su ljudska prava?“ i „Šta je diskriminacija?“ ― ovo su tek neke od tema kojima smo posvetili pažnju […]

Jedanaesti edukativni trening⚡️ Šta su to ekonomska, politička i socijalna prava i koliko se poštuju? ― Ovo je jedna od brojnih tema […]

Deseti edukativni trening


✅ „Kako nastaje mržnja?“ i „Šta je diskriminacija?“ samo su neke od tema koje smo obradili na najnovijem edukativnom treningu […]

Deveti edukativni trening


📣 U našim prostorijama u Kosovskoj Mitrovici nastavljamo edukaciju mladih o ljudskim pravima i o tome zašto su ona važna […]

Osmi edukativni trening🧩 Vredni edukatori Sinergije, Tijana i Filip, održali su sedmi edukativni trening za grupu od 10 mladih iz srednjih škola […]

Sedmi edukativni trening


📣 Na šestom edukativnom treningu o ljudskim pravima razgovarali smo o socijalnim, ekonomskim i političkim pravima, ali i o tome […]

Šesti edukativni trening


📣 „Kako nastaje mržnja?“ i „Koja je razlika između jednakosti i ravnopravnosti?“ neka su od pitanja na koja smo dali […]

Peti edukativni trening