Dečaci kao saveznici u prevenciji nasilja


U sklopu projekta “Podizanje kapaciteta lokalnih NVO na Severu Kosova”, podržanog od strane Slovak AID i Pontis fondacije iz Slovačke, […]

Predstavili smo naš rad na sajmu NVOSinergija je danas predstavila izveštaj o svom trogodišnjem radu sa mladim ljudima u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Više od 70 članova […]

Trogodišnjica rada Sinergije

Kao deo kampanje u prevenciji nasija među dečacima naša organizacija je na predlog članova koji su prošli obrazovne radionice organizovali […]

Sportom protiv nasilja