Podrška civilnom sektoru na Severu Kosova


Tehnički direktor Miodrag Dančetović, član Skupštine Sinergije Filip Bijanić i aktivisti Nenad Jovanović i Katarina Premović uručili su pedijatru Miljanu […]

TV prijemnik za Dečje odeljenje KBC-aU sklopu projekta “Podizanje kapaciteta lokalnih NVO na Severu Kosova”, podržanog od strane Slovak AID i Pontis fondacije iz Slovačke, […]

Predstavili smo naš rad na sajmu NVO
Naši članovi su 4. decembra bili u studijskoj poseti nevladinoj organizaciji Aktiv. Rukovodilac projektima ove aktivne nevladine organizacije iz Kosovske Mitrovice, […]

Studijska poseta NVO Aktiv
Naša organizacija započela je sprovođenje projekta koji ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih NVO a koji je podržan od strane […]

Funkcionisanje i uloga NVO