DARKO MILANKOVIĆ: OMLADINSKI RADNICI VRŠE JEDNU OD NAJODGOVORNIJIH ULOGA U DRUŠTVU


Konstruktivan dijalog između organizacija koje se bave omladinskim radom i institucija je nešto što je neophodno kako bi se kreirali kvalitetni programi za mlade. Osim toga, potrebno je da on bude strateški vođen i vremenski ograničen. Kako to izgleda u Sremskim Karlovcima objašnjava koordinator Kancelarije za mlade Darko Milanković.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada? 

Kancelarija za mlade Sremski Karlovci je ostvarila saradnju sa sledećim organizacijama civilnog društva: Srbija za mlade, Obrazovni grafit – Bečej, Evropski omladinski centar Vojvodine, OPENS, Fondacija EPK 2021, PGV, Ekološki centar Radulovački, Udruženje Dunav 1245, Centar za afirmaciju slobodnih misli, Društvo za negovanje volonterskog rada – Novo Mesto Slovenija, Pozorišna trupa Drž Ne daj, Biznisnova – centar za proaktivno poslovanje, Društvo za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca.

Saradnju smo ostvarili u periodu od 2016. pa do danas, tj. od momenta kada sam postao koordinator kancelarije za mlade Opštine Sremski Karlovci. 

Da li je saradnja nastavljena i, ako jeste, u kom obliku?   

Saradnja je nastavljena sa većinom organizacija u vidu zajedničkih aktivnosti u nekim od domaćih ili inostranih projekata. Takođe, u vidu izrade LAP-a za mlade za period 2019-2022. Posebno nam je važna saradnja sa onim organizacijama koje deluju na teritoriji opštine Sremski Karlovci. 

 Šta је vaša institucija dobila kroz sarаdnju sa ovom organizacijom?

Snažnu povezanost i primer dobre prakse u okviru međusektorske saradnje. Transparentan i delotvoran rad, pouzdane partnere.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom? 

Zbog razmene iskustva, informacija, i generalno znanja. Smatram da omladinski radnici vrše jednu od najodgovornijih uloga u društvu. Smatram da civilni sektor i generalno organizacije koje se bave omladinskim radom mogu na transparentan, brz i veoma efikasan način da modele uspešnog rada iz drugih zemalja implementiraju u sistemu Republike Srbije. 

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigla na viši nivo?

Zadovoljan sam saradnjom na lokalnom nivou. Međutim, smatram da je potreban konstruktivan dijalog, strateški vođen, vremenski ograničen i međusektorskim interesima definisan. Direktna komunikacija otvara ove mogućnosti.

#OmladinskiRadZaBoljiGrad#Ministarstvoomladineisporta#NAPOR#Sinergija

Comments

comments