Deveta edukacija o ljudskim pravima


Vredni edukatori naše omladinske organizacije Tijana Mihajlović i Filip Radovanović sproveli su deveti edukativni trening na temu ljudskih prava, diskriminacije i stereotipa. 📢

U interaktivnoj atmosferi sa desetak mladih, mahom studenata, naučili smo brojne korisne stvari i razgovarali o temama koje su mladima zaista bitne u svakodnevnom životu, a koje su povezane sa ljudskim pravima, u koja ubrajamo pravo na obrazovanje, na slobodu izražavanja, na jezik, na slobodu kretanja i druga prava.

#UNMIK #Sinergija #mladi #edukacija

Comments

comments