Edukativna sesija na temu ostvarivanja prava mladih i borbe za manjinska prava na Kosovu


Prva grupa od 25 mladih učestvovala je u edukativnoj sesiji na temu ostvarivanja prava mladih i borbe za manjinska prava na Kosovu i Metohiji.

Neke od tema o kojima smo razgovarali sa predsedavajućim Skupštinom opštine Severna Mitrovica dr Dejanom Gurešićem jesu sledeće: ustrojstvo kancelarija za mlade, lokalni akcioni planovi za mlade, sistemi i mehanizmi za odbranu manjinskih prava.

Imamo u planu organizovanje još triju sličnih edukativnih sesija za mlade.

Ova aktivnost Sinergije ima podršku Ambasade SAD u Prištini.

                                                                      

Comments

comments