Edukativne radionice u Gračanici


U srednjoj Medicinskoj školi u Lepini (Gračanica) održali smo set edukativnih radionica za više od 70 mladih. 🔝🔝🔝

Razgovarali smo o rodu i polu, etiketiranju i nasilju među mladima, ali i o tome šta mladi mogu da urade da bi pospešili rodnu ravnopravnost i reagovali na nasilje u svakodnevnom životu. 📣

Zahvalni smo rukovodstvu, nastavnom i stručnom osoblju na otvorenosti za saradnju sa Sinergijom.

#UNFPA #CARE #OAK #Sinergija #edukacija

Comments

comments