Edukativne sesije o ljudskim pravima


📢 Sinergijini edukatori Tijana i Filip održali su poslednju edukativnu sesiju sa desetak mladih, sa sledećim temama:

🔹 stereotipi i predrasude
🔹 diskriminacija
🔹 ljudska prava koja su primarna mladima
🔹 šta mi možemo da preduzmemo

📣 Pored treninga, prikazali smo i edukativni film na gorenavedene teme koji treba da ohrabri i navede mlade na to da reaguju u slučajevima kada se krše njihova i prava ljudi iz njihovog okruženja.

#UNMIK #Sinergija #edukacija #mladi

Comments

comments