Izrada predloga praktičnih politika


💬 Održali smo izuzetno produktivan sastanak prve radne grupe za izradu predloga praktičnih politika iz oblasti zdravlja, zapošljavanja, obrazovanja i učešća/participacije mladih na Severu Kosova.

🔍 Na sastanku su učestvovali predstavnica Domovika Marina Jakovljević, predstavnica Direkcije za omladinu, kulturu i sport za Severnu Mitrovicu Valentina Todosijević-Đerković, izvršni direktor Sinergije Stefan Veljković i pi-ar Sinergije Jovana Stojanović.

ℹ️ U narednih mesec dana održaćemo još nekoliko sastanaka sa predstavnicima drugih radnih grupa proizašlih iz prvog javnog sastanka Foruma za omladinske politike održanog septembra. Radne grupe su sastavljene iz predstavnika institucija i organizacija sa Severa Kosova.

📣 Krajnji rezultat biće tri predloga praktičnih politika s kojima ćemo izaći u javnost i pred nadležne lokalne institucije, a da bismo ostvarili vidljive promene kada je reč o položaju mladih na Severu Kosova.

#OekSinergija #KFOS #mladi #obrazovanje #edukacija #politike #zdravlje #posao #participacija

Comments

comments