Ko su omladinski/e radnici/e?


Definicija omladinskih radnika/ca:
Omladinski/a radnik/ca (engl. youth worker) je stručno lice, angažovano u udruženjima civilnog društva / institucijama / lokalnoj samoupravi, koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije su kompetencije definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada.

Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje.

Trenutno postoje tri definisana zanimanja u omladinskom radu:

  • omladinski aktivista/kinja ili lider/ka,
  • omladinski/a radnik/ca (koordinator programa omladinskog rada) i
  • specijalista za omladinski rad.

U budućnosti se očekuje proširenje klasifikacija zanimanja. Svi omladinski radnici imaju obavezu da poštuju Etički kodeks omladinskih radnika/ca.

#OmladinskiRadZaBoljiGrad #Ministarstvoomladineisporta #NAPOR #Sinergija

Comments

comments