Mladi kao branioci ljudskih prava – ka pozitivnim promenama


Nastavljajući izuzetnu saradnju sa Misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu, naša omladinska organizacija sprovela je projekat pod nazivom Mladi kao branioci ljudskih prava – ka pozitivnim promenama, i to u periodu od oktobra 2018. do juna 2019. godine.

U okviru ovog desetomesečnog projekta, Sinergijina Edukativna sekcija sprovela je 30 edukativnih treninga na temu ljudskih prava, prevencije nasilja, diskriminacije i stereotipa u našem društvu. Poseban naglasak stavili smo na mlade iz ruralnih oblasti.

Pored toga, održali smo 10 neformalnih događaja na kojima smo prikazali dokumentarne filmove iz gorenavedenih oblasti.

U okviru istog projekta nastavljamo višegodišnju saradnju sa Mrežom vršnjačkih edukatora (Peer Educators Network) iz Prištine koja se uspešno duži niz godina bavi temama koje i mi obrađujemo u našoj sredini, a sproveden je i zajednički rezidentalni trening za više desetina mladih različitih etničkih pripadnosti.