O nama…


 

logo sinergija

Ko smo mi?

Omladinski edukativni klub Sinergija je nevladina organizacija koju čine omladinski radnici i volonteri čiji je cilj bolji život mladih ljudi u Kosovskoj Mitrovici.

Vizija:

Našu viziju čini podrška mladima u njihovim nastojanjima da unaprede svoja znanja, veštine i unaprede svoj položaj u društvu razvijajući svoj potencijal i aktivno učestvujući u društvu koje će ih ceniti i poštovati.

Misija:

Omladinski edukativni klub Sinergija je posvećen mladima, posebno mladićima, u razvoju zdravih životnih stilova, podršci rodne ravnopravnosti, borbi protiv nasilja, i razvijanju veština koje će im pomoći u procesu sazrevanja.

Vrednosti:

  •  fokus na mladima
  • volonterstvo
  •  jednakost
  • borba protiv nasilja

Zašto su nam prioritet mladići?

U našem društvu, kao i u mnogim drugim delovima sveta, mladići su najčešće žrtve i napadači, kada su u pitanju nasilni delikti. Takođe,zbog društvenih očekivanja, pre svega vršnjaka, mladići su u većem riziku da ugroze svoje zdravlje ili prekrše zakon.

Naš pristup:
Rezultati koje želimo da postignemo:

Omladinski edukativni klub Sinergija nastoji da ostvari sledeće ciljeve za mlade u našem društvu:

 

  • Smanjenje svih oblika nasilja, uključujući maltretiranje i vršnjačko nasilje;povećanje svesti o zdravlju
    mladih, uključujući i emocionalno i reproduktivno zdravlje;
  • Smanjenje zastupljenosti svih psihoaktivnih supstanci, pre svega narkotika, alkohola i cigareta kod mladih.

 

Program koji sada sprovodimo:
Inicijativa mladića

Inicijativa mladića je regionalni projekat čiji je cilj promocija pozitivnih vrednosti u vezi s tim šta znači biti pravi muškarac u društvu. Ovaj program priprema mlade ljude na sve izazove sa kojima se mogu suresti u adolescentskom  periodu kao i u procesu sazrevanja. Projekat promoviše rodnu ravnopravnost između muškarca i žene. Nastojimo da
mlade pripremimo za stvaranje odnosa u kojima neće biti mesta za bilo kakve oblike nasilja.