Olivera Ilić: Neophodno je da organizacije budu partneri u rešavanju problema mladih


Saradnja organizacija koje se bave omladinskim radom je odlična dopuna ponudi lokalnih institucija koje se bave problemima mladih. Kako to izgleda u Leskovcu ilustruje stručna saradnica u Tehničkoj školi „Rade Metalac”  Olivera Ilić.

Sa kojom organizacijom ste ostvarili saradnju i kada?

Već dugi niz godina Tehnička škola „Rade Metalac” sarađuje sa organizacijama lokalne sredine koje se bave mladima. Najduža saradnja ostvarena je sa Edukacionim centrom. Ta saradnja ostvarena je još 2000. godine.

Da li je saradnja nastavljena i, ako jeste, u kom obliku?   

Saradnja je nastavljena na realizaciji mnogih projekata.

Šta je vaša institucija dobila kroz saradnju sa ovom organizacijom?

Кroz ovu dugogodišnju saradnju učenici naše škole dobili su mnoge obuke vezane za demokratizaciju društvenih odnosa, prevenciju nasilja, upoznavanje sa vrednostima i  tekovinama EU, podršku u jačanju kapaciteta učeničkih parlamenata i mnoge druge. Jedan od veoma produktivnih i  posebno značajnih za našu školu, bila je realizacija projekta prekogranične saradnje. Partneri na projektu su nam bili Edukacioni centar i bugarska škola “Petar Beron” iz Pernika. Projekat je realizovan kroz različite aktivnosti – sportske, likovne, dramske, literarne i ekološke. Bilo je ovo posebno iskustvo, a saradnja je nastavljena nakon realizacije projekta i sa drugim školama iz perničkog okruga. Od 2010. godine, sa školom “Jordan Milanov” iz Pernika ostvarili smo izuzetnu saradnju kroz realizaciju edukativnih programa i stručnu razmenu.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja organizacija koje se bave omladinskim radom je odlična dopuna ponudi lokalnih institucija koje se bave problemima mladih. Na ovaj način ostvaruje se obuhvatnija, sadržajnija i raznolikija mogućnost za realizaciju potreba mladih ljudi.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigla na viši nivo?

Neophodno je da sve organizacije dobiju isti status i budu, s jedne strane, saradnici, ali i partneri u rešavanju problema mladih.

#OmladinskiRadZaBoljiGrad#Ministarstvoomladineisporta#NAPOR#Sinergija

Comments

comments