Predstavljanje novog projekta


Sinergija je pred 30 predstavnika lokalnih, nevladinih, međunarodnih organizacija i medija predstavila novi projekat naše omladinske organizacije koji će se posebno fokusirati na ljudska prava mladih, na rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja među mladima, ali i na odgovorno ponašanje mladih u našem okruženju.
Nerazdvojna komponenta projekta jesu pozorišne predstave i studijske posete institucijama na Kosovu i Metohiji.
Posebna saradnja biće uspostavljena sa Institucijom ombudsmana na Kosovu.
Pokrovitelj našeg novog, šestomesečnog projekta je Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu.

       

Comments

comments