Projekat: Formiranje lokalnog omladinskog volonterskog centra


logo OVC

Prateći logičan niz naših aktivnosti, nastojimo da organizujemo aktivnosti i sprovodimo projekte koji imaju za cilj jačanje kapaciteta, razvoj znanja i veština mladih na Severu Kosova.

Sa tim u vezi čast nam je da smo od Ambasade SAD u Prištini dobili podršku za formiranje Lokalnog omladinskog volonterskog centra (OVC) koji ima za cilj unapređenje znanja i veština mladih, stvaranje baze volontera i promovisanje volonterizma, kao i uspostavljanje komunikacije volontera i onih kojima su volonteri potrebni u realizaciji aktivnosti.

Projekat je trajao od jula 2015. do januara 2016. godine, s tim što je Omladinski volonterski centar (OVC) nastavio sa radom u okviru naše omladinske organizacije i u narednim godinama, pa tako danas okuplja više od 220 mladih volontera i volonterki.

OVC je otvoren za sve mlade i decu od 13 do 30 godina, bez ikakvog izuzetka.