Projekat: Formiranje lokalnog omladinskog volonterskog centra


logo OVC

Prateći logičan niz naših aktivnosti, a u skladu sa zacrtanim strateškim planom,  nastojimo da organizujemo aktivnosti i sprovodimo projekte koji imaju za cilj jačanje kapaciteta i razvoj znanja i veština mladih na Severu Kosova.

Sa tim u vezi čast nam je da smo od Ambasade Sjedinjenih država u Prištini dobili podršku za formiranje Lokalnog omladinskog volonterskog centra koji ima za cilj unapređenje znanja i veština mladih, stvaranje baze volontera i promovisanje volonterizma, kao i uspostavljanje komunikacije volontera i onih kojima su volonteri potrebni u realizaciji aktivnosti.

Predviđeno trajanje projekta je u periodu od 1. jula 2015. do 31. januara 2016. godine, stim što će Omladinski volonterski centar naravno nastaviti sa radom, verujemo dugi niz godina, u sklopu naše organizacije.

Omladinski volonterski centar je otvoren za sve od 14 do 22 godina bez ikakvog izuzetka.