Projekat: Mladići kao saveznici u prevenciji nasilja


Naziv projekta: Mladići kao saveznici u prevenciji nasilja

Cilj projekta: Edukacija dečaka i mladića o nasilju, vrstama i načinima prevencija, sa posebnim akcentom na podizanju svesti o problemu nasilja među mladima.

Trajanje projekta: 15. maj 2015. godine do 15. oktobar 2015. godine

Lokacija: Severna Kosovska Mitrovica

Ciljna grupa: dečaci i mladići od 11 do 18 godina

Donatori: Slovak aid, Pontis – Slovačka, Aktiv – Kosovska Mitrovica

Vrednost projekta 5.500 evra

Slovak aid Pontis Aktiv