Projekat: Mladići kao saveznici u prevenciji nasilja


Projekat se bavio edukacijom dečaka i mladića o nasilju, vrstama i načinima prevencije, sa posebnim akcentom na podizanje svesti o problemu nasilja među mladima.

Trajanje projekta: maj-oktobar 2015.

Lokacija: Severna Kosovska Mitrovica

Ciljna grupa: dečaci i mladići od 11 do 18 godina

Donatori: SlovakAid, Fondacija Pontis – Slovačka, Aktiv – Kosovska Mitrovica

 

Slovak aid Pontis Aktiv