Muškarci i dečaci kao partneri u promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilja među mladima na Balkanu


U okviru višegodišnje podrške koju međunarodne organizacije CARE Balkans i OAK Foundation pružaju našoj omladinskoj organizaciji, nastavljen je pozitivan trend edukacije mladih u oblasti rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja i ekstremizma u sredinama u kojima Sinergija sprovodi svoje aktivnosti i akcije (mahom Sever Kosova i Metohije).

Pored planirane edukacije mladih ljudi, obeležićemo bitne međunarodne i svetske datume, sprovesti pozorišne predstave, organizovati Konferenciju #Supertata i održati brojne druge aktivnosti na korist celog društva, kako mladih, tako i ostalih sugrađana kojima su naše aktivnosti sada već dobro poznate.