Osnaživanje rodne ravnopravnosti i prevencija rodno zasnovanog nasilja na Severu Kosova i u Gračanici


Nakon više uspešno sprovedenih projekata u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Sinergija šestu godinu zaredom nastavlja sa edukacijom mladih na terenu, s tim što ovaj put dolazimo sa našim edukativnim treninzima u Gračanicu, a pored već izuzetno dobro uspostavljene saradnje sa školama na Severu Kosova.

OEK Sinergija će u periodu od februara do decembra 2018. sprovesti 24 edukativnih treninga na temu rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja, ali ćemo obeležiti i važne međunarodne, svetske i UN datume, kao što su Međunarodni dan žena, 16 dana aktivizma, Svetski dan porodice i drugi.

Raduje nas što je UNFPA prepoznao potencijal u Sinergiji kada je reč o pozitivnom uticaju na mlade i edukaciji mladih ljudi u prethodnih 6 godina, od osnivanja naše omladinske organizacije.