Projekat: Dečaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i transformaciji roda na Zapadnom Balkanu


Nakon uspešno sprovedenog projekta Mladići kao saveznici u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na Balkanu koji je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške, naša organizacija je uspela da dobije sredstva OAK fondacije i CARE International Balkans, za realizaciju regionalnog projekta pod nazivom Dečaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i transformaciji roda na Zapadnom Balkanu.

Projekat je trogodišnjeg karaktera i cilj je edukacija mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na prostoru Severa Kosova i Metohije.

Pored glavnog cilja, sporedni ciljevi projekta su prevencija alkoholizma i narkomanije uz promovisanje zdravih životnih stilova, društvenog aktivizma i odgovornog ponašanja mladih.

U sprovođenju ovog projekta naša organizacija sarađuje sa Tehničkom školom Mihailo Petrović Alas u Kosovskoj Mitrovici. Našoj organizaciji pomoć pružaju i članovi Budi muško kluba.

care oak_logo_colour