Projekat: Ekonomski položaj mladih u opštinama Severna Mitrovica i Zvečan


Nakon realizacije istraživanja o problemima mladih na Severu Kosovo, kao najveće problem sa kojim se suočavaju, naši ispitanici su istakli problem nezaposlenosti. Ovaj podatak kao razlog migracije mladih ljudi evidentan je i samim građanima.

U nameri da sagledamo ekonomski položaj mladih, posebno u svetlu velikih ulaganja koja ističu donatori kada je u pitanju Sever Kosovo, u saradnji sa Slovak AID-om i Fondacijom Pontis, naša organizacija je dobila sredstva za analizu ekonomskih projekata koji su implementirani ili se još uvek implementiraju na Severu Kosova sa ciljem ekonomskog osnaživanja mladih.

Analizom će se definisati ne samo i brojnost i vrednost tih projekata već i tematske oblasti u kojima se ti projekti rade, koliko ima zainteresovanih, ali i koje su prednosti a koje mane onih koji za dobijanje sredstava apliciraju.

Projekat će trajati u periodu od 1.8.2016. godine do 31.3.2017. godine.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni javnosti u periodu od februara do marta 2017. godine.

slovak-aid pontis