Projekat: “Mladi se pitaju!”


Novi projekat OEK Sinergije “Mladi se pitaju!”, koji je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo, je jedinstven projekat i sprovodi se u opštinama na Severu Kosova (Zubin Potok, Severna Mitrovica, Leposavić i Zvečan).

Cilj projekta jeste ispitivanje stavova mladih o problemima sa kojima se suočavaju, njihovo definisanje, kao i povećanje svesti među mladima i lokalnim institucijama o potrebi da se mladi uključe u definisanje i izradu programa i projekata koji se sprovode na terenu.

U toku projekta planirano je ispitivanje 480 mladih starosti od 15 do 30 godina. A rezultati istraživanja će biti predstavljeni u odgovarajućim TV i radio emisijama, kao i distribuirani u štampanom obliku lokalnim institucijama, NVO, donatorima, i svima ostalima koji se bave problemima mladih.

O svim aktivnostima ćemo vas blagovremeno obaveštavati.

kfos