Projekat: Uključivanje muškaraca u promovisanje rodne ravnopravnosti i procenu rodnih uloga na Kosovu


Nakon više zajedničkih aktivnosti i događaja koje smo organizovali u saradnji sa Misijom OEBS na Kosovu, čast nam je da je ova međunarodna organizacija odlučila da podrži našu organizaciju kroz novi projekat, pod nazivom “Angažovanje muškaraca u promovisanju rodne ravnopravnosti i preispitivanju rodnih uloga na Kosovu”.

Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa Tehničkom školom “Mihailo Petrović Alas” i Ekonomskom školom u Kosovskoj Mitrovici.

Pored unapređenja znanja mladih o rodnoj ravnopravnosti, sproveli smo analizu njihovih stavova, pre i nakon sprovedene edukacije, kako bismo direktno izmerili koliko su mladi promenili svoje stavove i unapredili svoja znanja.

Najaktivniji mladići i nastavni kadar dobili su priliku da svoja znanja dodatno prodube na rezidentalnom treningu koji je realizovan na Kopaoniku.