Promotivna akcija „Imam pravo da znam”


U okviru nove promotivne akcije „Imam pravo da znam!”, Sinergija je sprovela aktivnost informisanja mladih i ostalih sugrađana o načinima na koje mladi mogu da utiču na procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Više od 50 zainteresovanih smo informisali o aktuelnom projektu Sinergije koji se bavi uključivanjem mladih u odlučivanje na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je deo projekta kom podršku pružaju Kancelarija EU na Kosovu i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).

           

Comments

comments