Sekcija sa video publikacijama


Spot o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti: Muškarci (ni)su bolji od žena?! LINK

Video-kampanja o nasilju u intimnim odnosima – Tajna ispovest: Devojka se poverila najboljoj drugarici LINK

Video-kampanja: Reaguj ljudski! LINK
16 dana aktivizma LINK
Četvrta godišnjica Sinergije LINK
Šta je za tebe rodna ravnopravnost? LINK

Video spot kampanje: Reaguj ljudski! LINK


Emisije nastale u sklopu projekta Mladi se pitaju!

Emisija: Kvalitet obrazovnog sistema LINK

Emisija: Nezaposlenost mladih LINK

Emisija: Siromaštvo LINK

Emisija: Porodično nasilje LINK