Projekat: Inicijativa mladih za prevenciju alkoholizma


Projekat: Inicijativa mladih za prevenciju alkoholizma  (2014)

Sinergija sprovodi ovaj projekat od aprila do decembra 2014. godine. Projekat se bavi time kako da mlade ljude pokrenemo da budu aktivni učesnici u menjanju društvenih normi kada je reč o alkoholu i konzumiranju istog. Shodno tome, Sinergija je sprovela višednevni trening za 20 mladih muškaraca i žena koji idu u srednje škole u Kos. Mitrovici. Mladi ljudi su naučili kako da se odupru vršnjačkom pritisku i pritisku svoje zajednice kada je reč o preteranom konzumiranju alkohola i nezdravih vrsta ponašanja kao posledice (nasilno ponašanje, seksualni odnosi bez zaštite, itd). U sklopu ovog projekta, Sinergija je održala i informativne sastanke sa roditeljima, na kojima su roditelji dobili našu brošuru koja nudi praktične savete o tome kako da razgovaraju sa tinejdžerima o alkoholu. Pozorišna grupa je izvela predstavu za građane svih uzrasta. Sprovedeno je i takmičenje u pisanju sastava na temu „Mladi i alkohol: Moje iskustvo“. Sinergiji je podneto pedesetak radova mladih ljudi koji su se odazvali našem pozivu za pisanje sastava na tu temu. Izrađeni su leci koji mlade ljude savetuju o alkoholu, nasilju, rodnoj ravnopravnost. Sinergija je i organizovala sastanak sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora, kako bi ih informisala o prošlim i predstojećim aktivnostima. Projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Država.

10514637_338747379608642_2861596329606052993_n15256_357868804363166_5304595760106191394_n fud