Projekat: Dečaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i transformaciji roda na Zapadnom Balkanu


Nakon uspešno sprovedenog projekta „Mladići kao saveznici u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na Balkanu“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, naša omladinska organizacija je dobila sredstva od međunarodnih organizacija OAK Foundation i CARE International Balkans za realizaciju regionalnog projekta pod nazivom „Dečaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i transformaciji roda na Zapadnom Balkanu“.

Projekat je trogodišnjeg karaktera i cilj je edukacija mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja na prostoru Severa Kosova i Metohije.

Pored glavnog cilja, sporedni ciljevi projekta su prevencija alkoholizma i narkomanije uz promovisanje zdravih životnih stilova, društvenog aktivizma i odgovornog ponašanja mladih.

U sprovođenju ovog projekta naša organizacija sarađivala je sa Tehničkom školom „Mihailo Petrović Alas“ u Kosovskoj Mitrovici.