Projekat: Ekonomski položaj mladih u opštinama Severna Mitrovica i Zvečan


Nakon realizacije istraživanja o problemima mladih na Severu Kosova pod nazivom „Mladi se pitaju!“, kao najveći problem sa kojim se suočavaju naši ispitanici su istakli problem nezaposlenosti. Ovaj podatak kao razlog migracije mladih ljudi evidentan je i samim građanima.

U nameri da sagledamo ekonomski položaj mladih, posebno u svetlu velikih ulaganja u Sever Kosova, u saradnji sa Slovak ejdom i Fondacijom Pontis, naša omladinska organizacija je dobila sredstva za analizu ekonomskih projekata koji su sprovedeni ili se još implementiraju na Severu Kosova sa ciljem ekonomskog osnaživanja mladih.

Analizom nisu definisani samo brojnost i vrednost tih projekata, već i tematske oblasti u kojima se ti projekti rade, koliko ima zainteresovanih ima, ali i koje su prednosti a koje mane onih koji za dobijanje sredstava apliciraju.

Projekat je trajao u periodu od 1.8.2016. godine do 31.3.2017. godine.

Rezultati istraživanja predstavljeni su javnosti u periodu od februara do marta 2017. godine.

 

slovak-aid pontis