Projekat: Podizanje kapaciteta NVO na Severu Kosova


Nakon tri godine napornog rada, sa velikim brojem aktivnosti koje su zasigurno donele pozitivne promene našem gradu, Sinergija je dobila podršku Misije OEBS na Kosovu, da bude deo projekta čiji je cilj jačanje kapaciteta nevladinih organizacija na Severu Kosova.

Ovaj projekat tromesečnog trajanja 2015. godine se sastojao od treninga i studijskih poseta lokalnim nevladinim i međunarodnim organizacijama (ACDC, Aktiv, Informativni i kulturni centar EU, OEK Sinergija, Regionalna kancelarija OEBS u Severnoj Mitrovici).

Projekat ima 20 direktnih korisnika, mladih ljudi koji žele da se bliže upoznaju sa radom nevladinog sektora i Misije OEBS na Kosovu.

Sve aktivnosti na projektu sprovele su se u Severnoj Kosovskoj Mitrovici.

12366236_539744346175610_8608350253812968485_n