Unapređenje odgovornosti srpskih predstavnika u lokalnim i centralnim institucijama


U periodu od novembra 2017. do novembra 2018. godine omladinska organizacija Sinergija sprovodiće projekat „Unapređenje odgovornosti srpskih predstavnika u lokalnim i centralnim institucijama“ zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Prištini.

U okviru ovog projekta, planirano je održavanje 10 javnih debata mladih i izabranih političkih predstavnika, 10 studijskih poseta mladih centralnim i lokalnim institucijama, kao i edukativni treninzi za 80 mladih sa Severa Kosova na temu organizacije opštinskih organa, važećih zakona i drugih aspekata pravilnog funkcionisanja organa lokalne samouprave na Kosovu.