Šesta edukacija o ljudskim pravima


Sinergija je obeležila Dan ljudskih prava u okviru 16 dana aktivizma!

Vredni edukatori naše omladinske organizacije Tijana Mihajlovic i Filip Radovanović sproveli su šesti edukativni trening na temu ljudskih prava, diskriminacije i stereotipa. 📢

U interaktivnoj atmosferi sa desetak mladih, naučili smo brojne korisne stvari i razgovarali o temama koje su mladima zaista bitne u svakodnevnom životu, a koje su povezane sa ljudskim pravima, u koja ubrajamo pravo na obrazovanje, na slobodu izražavanja, na jezik, na slobodu kretanja i druga prava.

StandUp4HumanRights #HumanRightsDay #OrangeTheWorld

Comments

comments