Studijska poseta Info-centru EU u Kosovskoj Mitrovici


17. novembra smo posetili Informativni i kulturni centar Evropske unije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Menadžer ovog Centra, Milan Milosavljević, i asistent Marija Perović su grupi naših volontera predstavili svoj višegodišnji rad, ustrojstvo i način funkcionisanja Info-centra EU.

Naši volonteri su imali priliku da se pobliže upoznaju sa brojnim uslugama koje Info-centar EU pruža svojoj zajednici.

Ovo predavanje je održano kao deo projekta koji finansira Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu i Metohiji (OEBS)

.kjh

Comments

comments