Treći edukativni trening


🧩 Sinergijini edukatori, Filip i Tijana, održali su treći edukativni trening u okviru novog projekta u čijem nas sprovođenju podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

Ovo su teme našeg novog treninga:
➡️ Osnovna ljudska prava
➡️ Kako da prepoznamo njihovo kršenje
➡️ Ljudska prava u zemlji i svetu
➡️ Diskriminacija u odnosu na rod, pol i rasu
➡️ Inkluzija

#UNMIK #OekSinergija #mladi #edukacija #ravnopravnost

Comments

comments