Učešće na konferenciji u Prištini


🎤 Izvršni direktor Sinergije, Stefan Veljković, predstavljao je našu omladinsku organizaciju na konferenciji u Prištini ― a u organizaciji Inovaktivnog centra za unapređenje društva (InnovActive Center for Social Improvement).

🔍Tema konferencije ➡️ (de)radikalizacija i nasilni ekstremizam na Kosovu i Metohiji i u regionu.

✅ Naš direktor je govorio o multietničkoj saradnji i njenim izazovima, o tome kako mladi mogu da doprinesu unapređenju stanja u društvu na našem podneblju.

Comments

comments